+385 99 4574631 +385 91 1882288 | USA +1 917 214 8165 | e-mail: info@plazmasaal.hr

Dijagnostika

Kako izgleda proces dijagnostike?

Ulaskom u Centar zdravlja Plasma Saal dočekat će vas srdačno i stručno osoblje te se možete s lakoćom prepustiti bezbolnom i neinvazivnom testiranju, kao i terapiji. Prije početka postupka potrebno je sa sebe skinuti metalne predmete.

Dijagnostički postupak obično traje 60-120 minuta ovisno o individualnim potrebama klijenta

Dijagnostički postupak potpuno je neinvazivan i ne izaziva nikakve neželjene učinke.

Dijagnostika se u centru zdravlja Palsma Saal radi putem dva uređaja – prvi radi na principu biorezonance, a drugi putem kvantnih skalarnih valova.

KORAK 1

Uvodni razgovor

Posebnu pažnju posvećujemo uvodnom razgovoru s klijentom. Kroz razgovor stvaramo sliku o fizičkom i psihičkom stanju klijenta, načinu života, prehrambenim i fizičkim navikama te o eventualnoj povijesti bolesti. Poželjno je donijeti na pregled medicinsku dokumentaciju ukoliko postoji.

Cilj savjetovanja je usmjeriti se na traženje uzroka, a ne simptoma zdravstvenih stanja kako bi se nakon toga mogla primijeniti pravilna terapija.

KORAK 2

Nakon razgovora slijedi dijagnostika aparatom Biostar-NLS za frekvencijsku dijagnostiku koji radi na principu biorezonance. Uređaj skenira vaše tijelo putem elektromagnetskih valova i tako prikuplja podatke o stanju vašeg zdravlja od razine cijelog tijela do stanica i molekula. Tim se postupkom pregledava preko 30 organa i svaki sistem u organizmu posebno. Uređaj daje prognozu zdravstvenog stanja u narednih godinu dana te preporuke za optimalan tijek terapije.

 

KORAK3

Nakon biorezonantne vrši se analiza uređajem Biostar LUX za kvantnu dijagnostiku i terapiju koji skenira stanje vašeg tijela putem kvantnih skalarnih valova, te se stvara jedinstven energetski zapis vašeg fizičkog, energetskog i psihosomatskog stanja. Oba uređaja pružaju holističku, neinvazivnu, visoko učinkovitu i bezbolnu dijagnostiku.

KORAK 4

Kada proces skeniranja završi slijedi analiza rezultata te razgovor s terapeutom gdje se obrađuje stanje organizma i predlaže se terapija prilagođena svakom klijentu pojedinačno. U trajanju od najviše dva sata ispitanik dobiva procjenu svoga zdravlja, a terapeut predlaže mjere za oporavak organa i sistema čije je zdravlje narušeno, te savjete o prehrani i načinu života.

Na kraju se određuje i preporučuje terapija, koja može podrazumijevati:

  • Kombinaciju tretmana različitim frekvencijskim i kvantnim uređajima u prostorima Centra zdravlja Plasma Saal
  • Terapiju dobrim bakterijama, herbalnim i kvantnim pripravcima i/ili ostalim dodacima prehrani
  • Mind Coaching tretmane s ciljem poboljšanja mentalnih i emocionalnih stanja
  • Preporuke i savjeti o prehrani i načinu života
  • Energetski tretmani