+385 99 4574631 +385 91 1882288 | USA +1 917 214 8165 | e-mail: info@plazmasaal.hr

Frekvencijska terapija

Naslijeđe Nikole Tesle

Frekvencijsku terapiju počeo je istraživati Nikola Tesla. Krajem XIX. stoljeća Tesla je otkrio utjecaj elektriciteta na patogene mikroorganizme (bakterije, viruse, parazite i gljivice) u tijelu čovjeka, a frekvencije je koristio i za održavanje vlastita zdravlja.

Na temelju njegovih istraživanja frekvencijsku terapiju nastavili su istraživati dr. Albert Adams, dr. Royal Raymond Rife, dr. Hulda Clark, dr. Bob Beck, dr. Georgij Lakovski i mnogi drugi liječnici. Na temelju otkrića da svaki organizam ima vlastitu frekvenciju uskoro su bili patentirani prvi frekvencijski generatori – uređaji koji generiraju frekvencije koje uništavaju patogene mikroorganizme. Među njima su Teslina zvijezda, generator dr. Rifea, zapper dr. Clark, magnetni pulser dr. Becka i mnogi drugi.

Na temelju njihovih izuma u jesen 1990. dr. William Lyman i dr. Steven Kaali, suradnici Medicinskog fakulteta Albert Einstein iz New Yorka, otkrili su da se virus HIV-a može deaktivirati uz primjenu istosmjerne struje niskog napona, pri čemu se ne nanosi nikakva šteta krvnim stanicama. Frekvencijska terapija ubrzo se iz SAD-a proširila u Europu, osobito Njemačku u kojoj gotovo svaka moderna poliklinika primjenjuje takav oblik terapije.

S vremenom je veliki broj znanstvenika i liječnika, osobito holističke prakse, unaprijedio i proširio primjenu frekvencijske terapije pa se tako na popisu bolesti koje se mogu suzbiti tom terapijom za sada nalazi oko 500 bolesti.

Od 2008. do 2012. u poliklinikama u Hrvatskoj i Sloveniji provodila se frekvencijska terapija o kojoj će uskoro biti objavljena studija, koja dokazuje da se i najteže bolesti mogu suzbiti na neagresivan i prirodan način bez nuspojava i uzimanja lijekova.